שאל את הרב

  • הלכה
  • המניין

הגעתי בעת קריאת ההלל

undefined

הרב דניאל קירש

י"ז סיון תשפ"ג
שאלה
אם איחרתי והגעתי אחרי שמונה עשרה לפני קריאת ההלל. האם אקרא עם הציבור את ההלל ואחרי כן אתפלל מההתחלה תודה
תשובה
שלום וברכה, אם יש לך אפשרות להתפלל במניין אחר שעוד לא התחילו את התפילה יש להתפלל באותו מניין תפילה על הסדר. במקרה שאין לך אפשרות כזאת יש לומר הלל יחד עם הציבור לפני התפילה שלך, משום שיש אומרים שמברכים על ההלל רק בציבור (מ"ב תכב ס"ק טז בשם המגן אברהם). מקרה אחר יותר שכיח שבנוי על אותו עקרון - אדם ששכח יעלה ויבוא וצריך לחזור ולהתפלל, והציבור מתחילים לומר הלל, יש לו לומר איתם הלל, ורק אחר כך יתפלל שמונה עשרה שוב (דעת תורה תכב, ב, בשם התפארת צבי). הרחבה: עוד כתב המשנה ברורה (שם) בשם המגן אברהם שבמקרה שהמאחר נמצא באמצע פסוקי דזמרה והציבור מתחילים לומר הלל יש לו לומר הלל עם הציבור, אבל במקרה זה לא יברך על ההלל. בימים שגומרים את ההלל ובימים אלו גם היחיד יכול לברך על ההלל לכל הדעות, לא יפסיק באמצע פסוקי דזמרה כדי לומר הלל עם הציבור. דין זה המוזכר במגן אברהם מובא גם בערוך השולחן ובכף החיים. אולם כתב בכף החיים (תכב, לח) שאין דעת האר"י ז"ל נוחה בסברות אלו לומר דברים שלא כסדרן. עכ"ד. מכל מקום אפשר שגם לדעת האר"י ז"ל במקרה שאדם שכח להזכיר יעלה ויבוא, יש לו לומר הלל עם הציבור ואחר כך לחזור ולהתפלל שמונה עשרה כדעת התפארת צבי (הנ"ל), שאולי אין בזה בלבול העולמות כל כך, שסוף סוף התפלל לפני הלל. וצ"ע, כי אינני מבין בזה כלל. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il