שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

מה עדיף כסגולה

undefined

הרב חיים שריבר

כ אדר תשפ"ג
שאלה
כתוב במסכת בבא בתרא "מן הקטן יעשה לו סגולה מאי סגולה? רב חסדא אמר ספר תורה. רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכל מיניה תמרי". מי שקיבל פיקדון מילד קטן יעשה בו סגולה. לדעת רב חסדא הכוונה היא שיקנה לקטן ספר תורה לעומת לדעת רב הונא הכוונה היא שיקנה לו דקל שיוכל הקטן ליהנות מפירותיו. אז מה עדיף להלכה למעשה מבין השניים האם ספר תורה או עץ שמניב פירות?
תשובה
שלום הרמב"ם (הלכות אישות כב, לב) פסק כשתי הדעות: "קיבל מן הקטן יקנה לו בו ספר תורה או דבר שאוכל פירותיו". הרמב"ם פוסק בדרך כלל על פי הרי"ף, והרי"ף העתיק בסוגייתנו את לשון הגמרא. על הדיין לבדוק אם אותו קטן בר הכי ללמוד בספר, ואם נצרך לפירות, ולפי המצב יחליט. וכן אף אם נצרך לאף אחד מהם כגון שיש לו ספר תורה או קרקע לאכילת פירות יבדוק הדיין אם יש לו מי שיתעסק בקטיף ובמכר. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il