שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

שינוי מקום במהלך ליל הסדר

undefined

הרב דניאל קירש

ז ניסן תשפ"ג
שאלה
שלום רב, השנה בעז"ה אנחנו נעשה את הסדר אצל חמותי ביחד עם בני הקטן בן 8 חודשים. במקרה שלא נצליח להרדים אותו שם (בגלל מקום שונה או רעש) נרצה ללכת ברגל לביתנו ולהמשיך את הסדר. באיזה אופן ניתן לשנות מיקום בליל הסדר ועל מה צריך להקפיד?
תשובה
שלום וברכה, 1. אם תלכו לביתכם לפני הסעודה יהיה בעיה של 'קידוש במקום סעודה'. כלומר צריך לאכול איפה שקידשתם. על מנת לפתור בעיה זאת אפשר להחשיב בשעת הדחק את היין (או מיץ ענבים) ששתיתם בכוס ראשון לקידוש גם כתחילת הסעודה, וראוי לשתות כוס גדולה לצורך זה, לפחות 120 מ"ל, וכדאי 150 מ"ל או 175 מ"ל (ראה מ"ב רעג ס"ק כז). 2. אם תלכו באמצע הסעודה אז יש לכוון בתחילת הסעודה להמשיך את האכילה בביתכם (מ"ב קעח, ס"ק מ, בן איש חי בהעלותך ב, כף החיים קעח ס"ק לב). אמנם יש מהפוסקים הספרדים שכתבו שבמקרה כזה יש לברך ברכת המזון איפה שהתחלתם לאכול ותברכו שוב המוציא כאשר תמשיכו את הסעודה בביתכם (ראה שו"ע, קעח א, אור לציון ח"ב, יב, טו). מקורות והרחבה: 1. בשעת הדחק ניתן לשתות יין בשיעור רביעית על מנת שייחשב קידוש במקום סעודה. ויש אומרים שצריך מלבד כוס הקידוש לשתות עוד רביעית מלבד כוס הקידוש (מ"ב שם). לכתחילה יש להחמיר כדעה זאת בליל שבת שהקידוש יסודו מהתורה וכן יש להחמיר בכך אף ביום טוב (שש"כ נד, הערה עח*). בשש"כ (נד, כג) כתב שיש לשתות לדעה זו רביעית מלבד מלוא לוגמיו של כוס הקידוש. וכן נטה הגר"א נבנצל (ביצחק יקרא רעג, ס"ק כז) לעומת זאת במנחת אשר (שמות סי' נא, סוף אות א) כתב שלדעה זאת יש לשתות שתי רביעיות. כמה הוא שיעור רביעית? ידוע שלשיטת הגר"ח נאה שיעור רביעית הוא 86 מ"ל (גימטריא כוס). לשיטת החזון איש שיעור רביעית הוא 150 מ"ל (גימטריא כוס הגון). ועיין בספר הידורי המידות לרב הדר מרגולין שביאר בהרחבה שדעת גדולי הדורות שעיקר ההלכה כגר"ח נאה ולא כחזון איש. אולם הגר"ח נאה מדד בדרהם קטן מהדרהם שהרמב"ם השתמש בו. על כן השיעור המדויק שאליו הגיעו כל הרבנים החוקרים את התחום בדורנו הוא שהרביעית הוא 75 מ"ל. והביא (בפרק ט) שכך היתה דעתו של הרבי מסאטמר, וכן נטו הגרש"ז אוירבך והגר"ע יוסף. (והביא שהגראי"ל שטיינמן מסר שבחו"ל מדדו רביעית ב 70 מ"ל). ע"כ תמצית דבריו. חשבתי שניתן לומר ש 75 מ"ל הוא גימטריא ו'כנה' אשר נטעה ימינך', וכפי שפירש שם המצודות "וכנה" - מקום מושב הגפן". ועל דרך זה יש לומר ששיעור הגראי"ל שטיינמן הוא שיעור 'כן'. בכל מקרה טוב להדר לשתות כוס בשיעור 150 מ"ל, וכבר כתב מרן הגראי"ה קוק שהידור זה עדיף על הידור של שתיית כל הכוס בשיעור הקטן (אורח משפט קכח, ד). 2. יש לציין שאין לאכול אפיקומן בשני מקומות (רמ"א סי' תעח, ס"א). זה כמובן מקרה חריג שבדיוק באמצע האפיקומן תקומו ללכת, אבל בכל זאת ציינתי זאת. הערת הג"ר שלמה הירש שליט"א: לכאורה באמצע ההגדה לכתחילה אין ללכת למקום אחר, שאפילו בהפסק בדיבור הרבה מחמירים כמו שכתב בביאור הלכה, וכל שכן בזה. ומכל מקום במקום צורך אפשר שיש להקל באופן שבלאו הכי ההגדה מופסקת על ידי הקטן. יש לדון אם יברכו ברכת המזון פעמיים מתי יעשו כוס שלישי שאי אפשר להוסיף על הכוסות, ולברך ללא כוס אפשר שאין נכון לכתחילה שבליל הסדר תקנו לברך על הכוס. שוב ראיתי שהאחרונים נחלקו בכעין זה, עיין שער הציון סי' תפה סק"ד. (וע' שעהצ תפה ב). פסח כשר ושמח!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il