שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הכשרת כלים

הכשרת כלי פיירקס ודורלקס

undefined

הרב עזריה אריאל

ח ניסן תשפ"ג
שאלה
האם מה שהרב כתב על זכוכית רלוונטי גם לפיירקס ודורלקס? תודה
תשובה
לשואל שלום וברכה! הדעה המקובלת יותר למעשה היא שדינם ככלי זכוכית לכל דבר, לכל עדה כמנהגה. בשעת צורך מיוחדת יש מקום לשאלת רב האם גם מי שנוהג כרמ"א יכול להכשיר אותם. הרחבה: פיירקס ודורלקס הם זכוכית מעובדת בשיטה מיוחדת המקנה להם עמידות באש. בהשוואה לזכוכית יש בפוסקים שתי דעות עיקריות: האחת, שהם כמו זכוכית לכל דבר, לכל עדה כמנהגה (שבט הלוי ח"ב סי' מג). השנייה, שאפילו לדעת הרמ"א ניתן להכשירם בהגעלה, מפני שניתן להגעיל אותם ללא חשש שיישברו (הרב פרנק, מובא בציץ אליעזר ח"ט סי' כו). ומאידך, הם חמורים מזכוכית במובן זה שהחומרים שמוסיפים להם מחשיבים אותם ככלי מתכת, ואם כן גם הנוהגים כשולחן ערוך צריכים להגעיל אותם (ציץ אליעזר, שם). מקורות נוספים בספר 'הגעלת כלים' עמ' תיח-תכא ובמחקרו של גיסי הרב יאיר פרנק 'בליעה ופליטה בכלים בימינו' עמ' 50 - 53. מבחינה עובדתית, בדיקה מדעית (שבוצעה ע"י פרופ' מרדכי קניגסבוך, ראה 'המעין' נג עמ' 86) העלתה שכלים אלו בולעים בשיעור זניח, מעט יותר מזכוכית (שבליעתה קרובה לאפסית), ובפער ניכר מכלי מתכת. ניתן להסיק מכך שלדעת השולחן ערוך אפשר להקל גם בהם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il