שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

שכר שכיר - ספר החינוך

undefined

הרב חיים שרייבר

ה אייר תשפ"ג
שאלה
ב"ה לישיבה שלום כבוד הרב ספר החינוך מצוה רל - שלא נאחר שכר שכיר [ויקרא י"ט, י"ג] ודין השכיר שנשבע ונוטל כל זמן שתבע שכרו תוך זמנו, ואפילו היה השכיר קטן גם הוא נשבע ונוטל, ונתנו זכרונם לברכה [שם קי"ב ע"ב] טעם בזה, לפי שבעל הבית טרוד בפועליו. ויתר פרטיה, מבוארים בפרק תשיעי ממציעא. שכרו תוך זמנו אני מבין ששכיר יום עד סוף הלילה, ושכיר לילה עד סוף היום? תודה ממשה
תשובה
שלום נכון מאד. לשכיר יום, האריכה התורה את זמן פרעונו כל הלילה, שנאמר "עד בוקר", ולשכיר לילה זמן פרעונו כל היום, שנאמר "ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש". יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il