שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

פירוש המילה ’למיחוש’

undefined

הרב חיים שרייבר

ט"ז אייר תשפ"ג
שאלה
שלום כבוד הרב. אני יודע שהמילה למיחוש כוונתה לחשוש אך שקראתי בריטבא על מסכת כתובות דף מא עמוד ב דיבור המתחיל" "אם לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הם של עצמה" אני יכתוב את לשון הריטבא הקדוש: פירש"י ז"ל דהאי לאו ממון הוא ורחמנא אמר והתנחלתם אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מגיד שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו ובתוספות הקשו על פירוש זה מה ענין והתנחלתם אותם לזה שאין הכתוב בא אלא למה שלא בא לאחר מיתת האב אבל זו שכבר נאנסה או שכבר נתפתה בחיי האב הרי כמעשה ידיה שעשתה בחיי אב שהוא של אחים וה"ל (למיחוש) טעמא משום דאין אדם מוריש קנס לבניו ותירצו משום דשאר קנסות אדם מוריש וכההיא דב"ק לפי וכו'. ופו אני חושב שהכוונה למיחוש היא אחרת רציתי לשאול מה הפירוש תודה רבה לרב.
תשובה
שלום כפמ שציינת המחלה מיחוש מופיעה בסוגרים, ובחלק מהנוסחאות היא כלל לא מופיעה כיון שמדובר בטעות. לכן אין מקום לנסות ולמצוא הקשר למילה זו בקטע המדובר. כפי שציינת המילה מיחוש באופן כללי פירושה חשש ומכיון שאין למילה זו הבנה בקטע המדובר היא כנראה נכתבה בטעות על ידי המדפיס. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il