שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

אמון עם ישראל בדברי המרגלים

undefined

הרב חיים שרייבר

י"א סיון תשפ"ג
שאלה
ישר כח לרב על תשובתו. הרב צין: "חשוב לזכור שהקב"ה אמר שהוא הולך להביא את עם ישראל לארץ טובה וכן אמר משה רבנו בשם ה וממילא אין כאן רוב מול מיעוט אלא ודאות שהארץ טובה!". אם כן מדוע נדרש לשלוח מלכתחילה מרגלים? ויתרה מכך, משה היה לכאורה צריך להתעמת עם עם ישראל ולהמנע מלשלוח את המרגלים? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום משה רבנו שלח מרגלים לבקשת העם להניח את דעתם ולקרב את רצונם לעלות לארץ גם על סמך ידיעות אנושיות של אנשים מתוכם. משה רבנו לא חשב שתצא משליחות המרגלים תקלה. כך כותב בספר "אם הבנים שמחה" (פרק ג', טז, עמ' קסו-קסז במהדורה הישנה) בשם ספר "מגיד מישרים" בפרשת שלח לך: "אמר להון משה דיחזון השמנה היא וגו' ומשום דידיע דודאי היא שמנה וטובה ויש בה עץ, ורמז רמיז לון דיספרון בשבחא, כי היכי דיכספון ישראל למיעל לה וע"י כך יזכון". אם כן כל מטרת משה רבנו בשליחת המרגלים היתה כדי שהם יספרו בשבחה של הארץ ויעוררו את עם ישראל לכסוף אליה. וכיון שהם לא עשו כך נענשנו. ממילא עולה שהתיקון לחטא הוא לעורר את ישראל לכסוף אליה. וכך כתב ספר כוזרי בסופו (מאמר ה אות כז): "ובהערת בני אדם והתעוררותם אל אהבת המקום ההוא הקדוש ינחץ הענין המיוחל, שכר גדול וגמול רב, כמו שנאמר: 'אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו'. רוצה לומר כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה". למדנו מדבריו שמטרת שליחת המרגלים היתה לעורר את בני ישראל שיכספו וישתוקקו להגיע כבר לארץ ישראל. כעת התיקון שלנו הוא באותו ענין לעורר את עם ישראל ולהביאם לרצות להתיישב בארצינו הקדושה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il