שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

יחסים עם גבר נשוי

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ח סיון תשפ"ג
שאלה
ואם הגבר פרוד ולא חי עם אשתו ואני כבר לא נידה, האם עדיין קיים האיסור?
תשובה
כן. גם זה אסור. כפי שכתב הרמב"ם: "קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך לו, וזו היא הנקראת קדשה, משנתנה התורה נאסרה הקדשה שנאמר (דברים כ"ג) לא תהיה קדשה מבנות ישראל, לפיכך כל הבועל אשה לשם זנות בלא קידושין לוקה מן התורה מפני שבעל קדשה." (רמב"ם הלכות אישות פרק א - הלכה ד) ואף שהראב"ד שם חלק על הרמב"ם וסבר שאין איסור "לאו" ומלקות, מכל מקום ברור שהדבר אסור. והדרך היחידה לקרבה ויחסי אישות בין איש לאישה היא רק במסגרת של חופה וקידושין. וכן סיכם זאת רבי יצחק בר ששת בשו"ת הריב"ש (סימן תכ"ה) "..... שהרי ביאת הפנויה אסורה אף שלא בימי נדתה לדברי הרמב"ם ז"ל מן התורה. ויש בה מלקות כל שהכינה עצמה לכך. רוצה לומר להבעל בדרך זנות. והרי היא בכלל קדשה אף על פי שאינה יושבת בקובה של זונות ולא הפקירה עצמה לכל. ולדברי החולקים עליו ואומרים שאין בביאת הפנויה לא לאו ולא מלקות, מ"מ יש בביאתה אסורא דרבנן. שהרי גם יחודה של פנויה אסור מגזרת ב"ד של דוד. כל שכן ביאתה, גם יש מי שאומר שיש בביאת הפנויה אסור תורה, אף אם אין בה לאו ולא מלקות. והוא אסור עשה דכי יקח איש אשה ובעלה, אמרה תורה. כשירצה לבעול יבעול בקדושין."
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il