שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

עציץ פלסטיק בשבת

undefined

הרב בנימין במברגר

י"א אלול תשס"ה
שאלה
יש לי בבית עציץ עם עלים מפלסטיק. האם מותר לגעת בזה בשבת קודש?
תשובה
ראשית צריך לדעת שאין איסור לגעת במוקצה אלא אך ורק לטלטלו (אסור להזיז אפילו חלק ממנו) חוץ מדבר שעלול לזוז על ידי נגיעה בו, כגון, דבר עגול. (שו"ע או"ח סימן שח סעיף מב ורמא שם סעיף ג וס"ק יז במשנ"ב) אבל האם מותר להזיז עציץ עם עלים מפלסטיק? בדרך כלל אין אדם מקפיד ומייחד מקום לעציץ כזה ולכן אין בו משום איסור מוקצה ומותר לטלטלו כדבר שמלאכתו להיתר (כלומר, לצורך כלשהו). אולם אם הוא עציץ יקר ערך שבעליו מקפיד עליו: לדעת האשכנזים יש להחמיר ולאסור בטלטול. (שמירת שבת כהלכתה פרק כ סעיף כב) ולדעת הרב עובדיה מותר בטלטול. (ילקוט יוסף הלכות שבת כרך ב עמוד תסו)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il