שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גוים והיחס אליהם

מהם 7 מצוות בני נח?

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ג תשרי תשס"ו
שאלה
מהם 7 מצוות בני נח?
תשובה
1. עבודה זרה 2. ברכת השם - המילה 'ברכה' היא בלשון סגי נהור, והכוונה לקללה. 3. שפיכות דמים - אסור לרצוח 4. גלוי עריות 5. גזל 6. דינים - יש מחלוקת אילו דינים דנים בבית הדין: דעת הרמב"ם היא שהם צריכים להקים בתי דין לדון את העוברים על שבע מצוות בני נח. ודעת הרמב"ן שהם דנים על כל מה שהוא תיקון החברה, כגון גניבה ,אונס, סכסוכים ממוניים וכדומה. 7. אבר מן החי - איסור אכילה מבהמה שלא מתה. להרחבה אפשר לעיין ברמב"ם משנה תורה ספר שופטים הלכות מלכים פרק ט. וברמב"ן על ספר שמות פרק לד פסוק יג בנושא הדינים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il