שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום הכיפורים

שיעור אכילה ביום כיפור

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ג תשרי תשס"ו
שאלה
האם נכון הדבר שבית הלל מותירים לאכול כביצה ובית שמאי כזית?
תשובה
הגמרא במסכת יומא (דף עט) דנה בשיעור איסור אכילה ביום כיפור, שהוא ככותבת הגסה. יש מחלוקת בגמרא הוא שיעור זה. דעה אחת סוברת שהוא יותר משיעור ביצה ודעה נוספת סוברת שהוא פחות מביצה. כשהגמרא רוצה להוכיח ששיעור ככותבת הגסה הוא פחות מכביצה היא מביאה מחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה בנושא ברכת המזון האם שיעורה בכזית או בכביצה. לא מצאתי מחלוקת בית הלל ובית שמאי בנושא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il