שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

האם מותר לשכב על הבטן בלילה

undefined

הרב בנימין במברגר

ג טבת תשס"ו
שאלה
האם מותר לשכב על הבטן בלילה לפי איזה דעות מותר והאם זה כתוב בגמרא?
תשובה
הגמרא במסכת ברכות (דף יג עמוד ב) מביאה את דברי רב יוסף ש"פרקדן לא יקרא קריאת שמע" ומקשה עליו מדברי רבי יהושע בן לוי שאסר לישון פרקדן ולמסקנה התירה לישון כשהוא מוטה קצת. השולחן ערוך (אבן העזר סימן כג סעיף ג) פסק שאין לישון על עורפו ופניו למעלה ועל פי שיטתו בהלכות קריאת שמע (שולחן ערוך אורח חיים סימן סג סעיף א) צריך לומר שהגדרת פרקדן היא גם כששוכב על ביטנו. ולכן אין לשכב על הבטן בלילה. האיסור דווקא כששוכב לישון אבל אם קורא ספר או כשהתעורר ואין לו עדיין כח לקום מותר לו לשכב על בטנו. ואם זה גורם לו הרהורים יש להתרחק מכך כמו משאר דברים הגורמים הרהורים רעים. (שו"ת אז נדברו חלק ו סימן נ)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il