שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

גזירת ציצית

undefined

הרב רואי מרגלית

י"א אדר א' תשס"ג
שאלה
האם מותר ליישר את קצות הציצית ע"י מספריים או סכין? אם לא - מדוע?
תשובה
מטה משה ושל"ה: אין לחתוך ראשי החוטים בסכין או במספרים, שנאמר: לא תניף עליהם ברזל, אלא בשיניים שהן ל"ב, יחתוך ל"ב החוטין. שו"ע המקוצר: מותר להסיר הציציות מן הטלית... ויש אומרים שאין לנתקם באופן שיתקלקלו, אלא אם כן קשה בעיניו הטירחא. ובהערה שם: והניתוק יעשה בשיניים, ולכאורה רק פסיקת החוט הראשון צריכה להיעשות בשיניים, דאח"כ הציצית פסולה ואין בזה קפידא דומיא דאבני מזבח שאם יצאו לחולין שוב אין בהם לאו דלא תניף וכו'. הרב רואי מרגלית. לתשובת הרב יעקב אריאל שליט"א.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il