שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • איך וכמו מי לפסוק הלכה?

פסיקת הלכה על דעת עצמי

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט אדר תשס"ו
שאלה
הרב ענה "צריך להיות בטוחים שגם גדולי ישראל למדו את הסוגיא, ולכן אין זה פשוט ללכת נגד הכרעתם. יש כללים בפסיקה, ולא כל מי שלמד את הסוגיא יכול לעשות כמו שנראה לו ממסקנת הסוגיא". אבל מה הדין ברגע שלמדתי את הסוגיה כדעת אחד הראשונים או האחרונים (כך ש"יש לי עץ להיתלות עליו") שלא נפסק בשו"ע לדוג’ כדעת הרמב"ם, או לחילופין כאחת הדעות שהובאו בשו"ע אך לא נפסקו להלכה (המחבר לאשכנזים והרמ"א לספרדים)?
תשובה
הגמרא במסכת סנהדרין (ו ע"א) אומרת שיש אפשרות שלדיין תהיה טעות "בשיקול הדעת", כלומר, נחלקו תנאים ואמוראים בסוגיא מסוימת ולא נפסקה הלכה, והעולם נהג כדרך מסוימת, והדיין נקט כדרך השניה, הרי שיש אפשרות למי שיצא מחויב בדין להחזיר את הדין אחורה, מפני שהדיין לא פסק כמו שמקובל לפסוק. מכאן אנחנו רואים שמתחשבים במה שמקובל לפסוק, ואין לזוז מזה. וזהו ההבדל בין פרשנות לפסיקה, שבפרשנות מותר לפרש איך שאתה רוצה, אבל בפסיקה-אין לזוז ממה שמקובל. כך כתבו הרשב"ם בפירושו לתורה והתוספות יום-טוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il