שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קריאת המגילה

קריאת מגילה לבני ט"ו ע"י בן י"ד

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ג אדר תשס"ו
שאלה
אמנם השאלה בדיעבד, אבל חשוב לי לדעת. לפי הבנתי את דברי המשנה ברורה, בן י"ד לא יכול לקרוא מגילה לבני ט"ו כלל ועיקר, כי הוא בכלל לא מחויב ביום ט"ו. בבית הכנסת בו התפללתי הרב ברך את הברכות, והוא הסביר שבעל הקורא הוא בן י"ד ולכן הוא לא מברך. האם יצאנו ידי חובה? האם רק בדיעבד? אודה על הפנייה למקורות בעניין. נקודה נוספת הייתה מערכת הגברה, כך שלא ברור אם נשמע קול הבעל קורא עצמו, או קולו דרך המערכת האם מותר לשמוע כך מגילה.
תשובה
בן י"ד שקרא לבני ט"ו, לא מוציא אותם ידי חובה. ואין שום קשר למי שמברך, אלא עצם זה שהוא אינו בר חיובא ביום ט"ו, הוא אינו יכול להוציא אותם ידי חובה. ואם הוא בן י"ד שכבר חגג את פורים ומגיע לכל יום ט"ו לירושלים, כבר כתב המאירי שהוא אינו יכול לחגוג את פורים פעמיים, ואינו מקיים את מצוות היום פעם שניה. ומה שכתוב בירושלמי שבן י"ד יכול להגיע לירושלים ולחגוג את יום ט"ו שוב פעם, הסביר הרב פראנק בשו"ת "הר צבי" שמדובר שם שהוא עקר את דירתו לירושלים בליל ט"ו, ומעכשיו הוא תושב ירושלים, אזי הוא חייב בכל המצוות הנוהגות ביום ט"ו, אף-על-פי שכבר עשה פורים ביום י"ד. ולגבי מערכת הגברה, אם אי-אפשר לשמוע את קולו של הקורא גם ללא מערכת ההגברה, פסקו גדולי זמננו שאינו מוציא את הציבור ידי חובה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il