שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

תכלת בציצית

undefined

הרב אליעזר מלמד

ט"ז אדר תשס"ב
שאלה
האם מותר לשים בציצית את התכלת של עמותת פתיל תכלת העשוי מארגמון כהה קוצים? במידה והזיהוי הוא מוטעה, האם יש בכך עבירה של ’בל תוסיף’?
תשובה
אין בזה איסור בל תוסיף, הואיל והעושים כן מכוונים לשם תכלת שציוותה התורה. ואף יש בזה צד של הידור. מכל מקום בפועל לא ראיתי את אבי מורי ואת גדולי הרבנים שמניחים תכלת זו בציציותיהם, וכנראה מפני שסוברים שצריכים ודאות גדולה יותר כדי להשתמש בתכלת זו. וכן אני נוהג. וגם בזה יש הידור, לנהוג כמנהג הגדולים. ואולי יש קצת בעיה של יוהרא ללכת בתכלת זו כאשר גדולי הרבנים אינם הולכים בה. מכל מקום הבוחר יבחר במה שירצה להדר, וגם אם יחליט להטיל תכלת, כדי שלא לפגום בעצמו ביוהרא, ישתדל להדר עוד יותר בכבוד תלמידי חכמים. לתשובת הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א. לתשובת הרב דוד חי הכהן שליט"א. לתשובת הרב דב ליאור שליט"א.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il