שאל את הרב

  • הלכה
  • עופות

יראת שמים של שוחט

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ח אייר תשס"ו
שאלה
השו"ע באחד הסימנים הראשונים של יורה דעה כותב שצריך הרבה יראת שמים וישוב הדעת בבדיקת הסכין בשחיטה. איך מקיימים הלכה זו מבחינת דיני חזקת כשרות, אמנם כל ישראל כשרים הם, אבל האם סתם יהודי נחשב גם ל"ירא שמים הרבה"? האם בשחיטה ובדיקת הסכין חל הדין הרגיל של "עד אחד נאמן באיסורים"?
תשובה
דין "עד אחד נאמן באיסורים" נלמד מהפסוק "ושחט את פר החטאת" המדבר על שחיטה, ולכן ודאי שעד אחד נאמן גם לענין זה. אבל אין לסמוך על סתם אדם, אלא אפשר לסמוך סתם על שוחט שלמד ונבחן ועבר את הבחינות כראוי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il