שאל את הרב

  • הלכה
  • נהלי בית הכנסת

דברים שהוקדשו לבית הכנסת

undefined

הרב שלום אילוז

י סיון תשס"ו
שאלה
א. אבקש לדעת את ההבדל בין הקדש, לקודש, והאם מדובר בדברים קבועים ו/או גם מטלטלין? ב. תרומה לבית כנסת, האם מותר ובאיזו דרך אפשר להחליף חדש בישן, ולאו דוקא מדובר דברים שבלו, מה עושים עם הישן והאם יש דברים שבשום פנים אי אפשר להוציא מבית הכנסת?
תשובה
א. שני מושגים אלו אמנם נשמעים דומים בצלילם, אך הינם שני מושגים שונים לחלוטין. המושג הקדש מורה על רכוש השייך לבית המקדש, וכל דבר שנכלל בגדר הקדש אסור בהנאה, והנהנה ממנו נקרא מועל ברכוש שמים. והמושג קודש מורה על כל דבר שתשמישו בקדושה כמו ספרי קודש או ארון קודש וכדו', ואין לו קשר לבית המקדש (רק יש להעיר שיש מקום בבית המקדש הנקרא קודש, "להבדיל בין קדש ובין קדש הקדשים"). עיין רמב"ם פרק ה' מהלכות מעילה הלכה א'. ב. נראה שמותר להחליף כל דבר בבית הכנסת, אם עושים כן להידור מצוה ולכבוד בית הכנסת. וכמו שפסק מרן הבן איש חי שנה ראשונה (פרשת לך לך סק"ז) שמות להחליף חוטי ציצית ישנים בחוטים חדשים להידור וחיבוב מצוה. ולגבי מה עושים עם הישן, הדבר תלוי באיזה דבר מדובר: אם מדובר בתשמיש קדושה כגון תיק של ס"ת או של תפילין ורצועות התפילין וכדו', יש בהן קדושה וצריך לגונזן. עיין בשו"ע סימן קנ"ד סעיף ג'. ואם מדובר בתשמיש מצוה, כגון חוטי הציצית כשאינם מחוברים עוד לטלית וכן סוכה, לולב, שופר וכדו' לדעת השו"ע (סימן כ"א סעיף א') אין בהם קדושה ומותר אפילו לזורקן. ולדעת הרמ"א שם צריך לגונזן. לכן יש לבדוק בכל דבר ודבר את גדרו ורק אחר כך לקבוע את דינו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il