שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סדר וניקיון

רחיצת הגוף בשבת במצטער

undefined

הרב שלום אילוז

ט סיון תשס"ו
שאלה
האם מותר לנוהגים מנהגי הספרדים להתרחץ בשבת במים פושרים או חמים במקרה של צער גדול והרגל לרחוץ מדי יום ביומו?
תשובה
הדבר פשוט שאסור לאדם לרחוץ כל גופו בשבת במים חמים משום גזירת הבלנין, וכפי שנפסק בשו"ע (סי' שכו סעיף א'). אולם לגבי מצטער ביותר, כבר כתב רבי עקיבא איגר בהגהותיו על השו"ע חלק או"ח (סי' ש"ז ס"ה) שמותר למצטער לרחוץ כל גופו בחמין שהוחמו מערב שבת, שאיסור רחיצה בחמין בשבת קל יותר משאר איסורי דרבנן. ודברי רע"א הובאו להלכה בביאור הלכה (סימן שכו סעיף א' ד"ה במים) וכן בעוד אחרונים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il