שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות הלבנה והחמה

עד מתי קידוש לבנה?

undefined

הרב אליעזר מלמד

א כסלו תשס"ז
שאלה
עד מתי אפשר לומר לכל המאוחר את ברכת הלבנה?
תשובה
עד סוף ליל ט"ו, שעד אז הלבנה עדיין במילואה, אבל אח"כ היא מתחילה להתמעט, ולכן אין לברך על הלבנה מליל ט"ז ואילך (שו"ע תכו, ג). לכתחילה נכון לחוש לדעת מהרי"ל, שסובר שאסור לברך על הלבנה לאחר שעבר מחצית ממחזור הלבנה (ארבע עשרה יממות שמונה-עשרה שעות וכעשרים דקות מזמן המולד). בתחילת ליל י"ד כמעט תמיד לא עבר מחצית המחזור, ובליל ט"ו פעמים שכבר עבר מחצית המחזור ופעמים שלא עבר (רמ"א תכו, ג, כה"ח נג). ומכל מקום למעשה, מי שאיחר ולא אמר את הברכה בליל י"ד, יברך עד תום ליל ט"ו (באו"ה תכו, ג; יבי"א ח, מב). ואמנם במהדורה הקודמת של ספרי זמנים הלכות ר"ח א, יח, כתבתי לעיקר כדעת כה"ח, מ"מ אחר עיון נוסף נראה שהעיקר שמותר לומר ברכת הלבנה עד סוף ליל טו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il