שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות על ה'

שמו של הקב"ה

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ז טבת תשס"ז
שאלה
מה פירוש המושג שמו של ה’, שמופיע הרבה בתנ"ך המושג: "למען שמך", "בעבור שמך", "לירא משמך"?
תשובה
"שם" הכוונה להתגלות של הקב"ה בעולמנו. והכוונה בביטויים שהבאת היא ששמו של הקב"ה יגדל ויתפרסם לטובה בעולם או חלילה להיפך, שלא יתחלל שמו. לדוגמא: "למען שמך ה' תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי" (תהלים פרק קמג פסוק יא) ומפרש הרד"ק: למען שמך - בעבור שיגדל שמך בפי האנשים, כשתושיעני ותחייני מהצרה הגדולה שאני בה, קרוב למיתה, וכן פרושו של מצודת דוד: למען שמך - למען יקודש ויגדל שמך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il