שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • היחס לרע בעולם

השואה וההתייחסות הדתית אליה

undefined

רבנים שונים

ג אייר תשס"ב
שאלה
מהי התייחסות הדת לשואה, כלומר, איך ניתן להסביר את המאורעות הקשים של השואה בצורה דתית?
תשובה
נושא השואה גדול מכדי שנתיימר להקיף את כולו ולקבוע התייחסות במסגרת זו. על כן נאמר מספר עקרונות ואת השאר יש להמשיך וללמוד במסגרות נוספות. לגבי השאלה איך קרה דבר זה תחת עינו הפקוחה של ה' ית' נאמר "ויהי ערב ויהי בוקר - הוא אמר ויהי הוא ציוה ויעמוד... יוצר אור ובורא רע", ה' עושה הכל. לא הכל מובן לנו ויש דרכים בהן בוחר הקב"ה להנהיג את עולמו שאינן ברורות לנו. ה' עשה, ויתכן שניתן לתת מעט הסברים, את המעט שאדם מבין - לאן זה הוביל ומה המגמה. אך מדוע בחר ה' דווקא בדרך זו, אין הבנה היכולה להתמודד עם גודל השאלה. אמונתנו בקב"ה אינה תלויה בהבנתינו, וכשם שנהרג שליש מהעם, כך ישַמרו שני השלישים ששרדו את החיה הנאצית. לא הכל מובן אך הכל מושגח. מההסברים העמוקים לשואה הוא הצורך שהיה לנתק את ישראל מהגלות ולקרוע אותו ממציאות מקולקלת ולהחזירו לארץ החיים, לכור מחצבתו, וכשמואסים בארץ חמדה באה שואה נוראה ע"מ להחזירנו למוטב. ר' יששכר טייכטל בספרו "אם הבנים שמחה" כותב שהמגמה היתה תיקון כלל ישראל, זיכוכו, הרחקתו מהגלות והבאתו ארצה. בעל ה"אש קודש" האדמו"ר מפיסצנה מוסיף שהסיבה היתה כדי לזכך את האדם הפרטי ולנקותו מן הטומאה שדבקה בו מטומאת ארץ העמים. שני הספרים הללו נכתבו תוך כדי השואה ובכדי לקבל תפיסת עולם שלמה ומובנית מומלץ מאוד ללמוד אותם ע"מ להבין בעומק מושגי יסוד ומתוך כך להגדיל את הבנתינו בסוגיה. בתקווה שנפיק את הלקחים מאז ונתמלא עצמאות ונאמנות לארץ חיינו. הרב משה אליה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il