Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14186878


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14186879


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14186880


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14186881


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה שאלות כלליות

ברכות על פתיתים

הרב בנימין במברגרכ"ו אלול תשס"ז
שאלה
מה מברכים על פתיתים בתור ברכה ראשונה ובתור ברכה אחרונה. וכן, מהו השיעור עליו צריך לברך ברכה אחרונה על פתיתים?
תשובה
הברכה על פתיתים היא "בורא מיני מזונות" ולאחריהם מברכים "על המחיה". שיעור האכילה לברכה אחרונה הוא כזית אם אוכלים אותם בכדי אכילת פרס. לדעת האשכנזים מודדים בנפח והוא כגודל קופסת גפרורים ולדעת הספרדים מודדים במשקל והוא כ-27 גרם.
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14186882


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14186883


Varnish cache server