שאל את הרב

  • הלכה
  • נישואי כהן

כהן וגיורת שאביה יהודי

undefined

כולל דיינות פסגות

ה תשרי תשס"ח
שאלה
האם מותר לכהן לשאת גיורת שאמא גוייה ואב יהודי, האם זה נקרא שמעורב זרע ישראל או שמאחר ונחשב כמפקיר זרעו ובכלל אין קשר?
תשובה
גיורת אסורה לכהן, וכך נפסק בשולחן ערוך אבן העזר סימן ו סעיף ח "וכן הגיורת והמשוחררת, אפילו נתגיירה ונשתחררה פחותה מבת שלש שנים, הואיל ואינה בת ישראל הרי זו זונה ואסורה לכהן". ומה ששאלת אם אביה יהודי האם זה צד להקל, זה אינו, כדברי המשנה בקידושין דף סו עמוד ב "וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין - הולד כמותה, ואיזה זה? זה ולד שפחה ונכרית".כוונת המשנה שוולד של גויה בין אם האב גם גוי ובין אם האב יהודי, הוולד גוי. וכן פסק השולחן ערוך שם סימן ח סעיף ה פסק "ולד שפחה ועובד כוכבים, כמותן. בין שנתעברו מכשר, בין שנתעברו מפסול". לכן, אסור לכהן לשאת אשה זו. הרב אברהם זרביב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il