שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

לב מלך ביד ה’?

undefined

הרב בנימין במברגר

ו תשרי תשס"ח
שאלה
כתוב במשלי פרק כא פסוק א "לב מלך ביד ה’". המלבי"ם מסביר שמדובר בדברים שנוגעים לכלל ישראל, וה’ מטה את לב המלך לטוב או לרע לפי זכויות העם. ולא בדברים שנוגעים רק לו בעצמו. אם כן מדוע שאול נענש על מעשה עמלק, הרי מעשה עמלק נוגע לכל עם ישראל שהרי הוא צווי לכל העם למחות את עמלק והמלך שהוא לוחם לשם כך. ואם כן ה’ הטה את לבו לכך?
תשובה
המלבי"ם אכן מסביר שאין למלך בחירה חופשית בענייני הכלל כדי שלא יארע תקלה לככל ישראל על ידו אולם כמו הנהר שניתן בתחילתו, כשהוא יוצא מהמעיין, ניתן להטותו למקום שרוצים כך המלך צריך להטות את רצונו אף בצורכי הכלל לדרך הנכונה שאם לא כן עלול לצאת מכשול. ואף טעותו של שאול הייתה יחסו למלוכה. שאול ראה את תפקיד המלך להנהיג את עם ישראל על פי רצון ה' אבל בדרכי העולם הטבעיות ולכן חיפש עילה למלחמה והשאיר את אגג בחיים כדרך המלחמות. ואילו הקב"ה רצה שמלחמת עמלק תהיה מלחמה לקידוש שמו בעולם ולא לחפש סיבות טבעיות. וזאת הסיבה ששאול איבד את המלוכה כי הוא לא עמד בציפיות איך מלך ישראל צריך להתנהג.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il