שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

קניית תפילין מהודרות

undefined

רבנים שונים

ח טבת תשס"ח
שאלה
א. ברצוני לקנות תפילין מהודרות. מה אתה אומר על בתים מקשה אחת? ב. מה עדיף, רצועות עבודת יד או מכונה? ג. יש סוג של רצועות עבודת יד צבועות בשני הצדדים, האם עדיף יותר שיהיו צבועות בשני הצדדים, האם זה יותר מהודר?
תשובה
א. עיין בספר הדר תפילין עמוד סו-סח ובסופו בהערות, שהמליץ על מקשה אבל רוב עמך ישראל לא נהגו כן וכן אומרים בשם הרב אליישיב. נכון שבתי מקשה, ברוב הפעמים, מהודרים בעשייתם ובטיב עורם מהרגילים, אך רק יחידים שהכסף מצוי בכיסם ונוטים לדבר יעשו כן. ב. רצועות עבודות יד החמירו בו הבני-ברקים והירושלמים אך הראשון לציון הגר"מ אליהו לא ראה צורך להחמיר בכך. ישנם בעיות סדקים והתקלפות צבע ברצועות מכונה היום שייתכן שלא היו בעבר. ג. רצועות שחורות הצבועות משני צדדים- מובא בשם האר"י הקדוש לעשות כן ובשם קסת סופר לצבוע צדדי הרצועה (דבר שהיום מצוי רק ברצועות הצבועות משני צדדים). רוב האנשים לא נהגו כן אבל היחידים שרוצים תבא עליהם ברכה. עיין בשו"ת שבט הלוי על ענייני סת"ם. ויש שראו בזה גאווה הואיל ולא נהגו כן. הרוצה לצאת ידי חובת רצועות שחורות לאורך זמן, ללא חשש סדקים והתקלפות צבע, יקנה רצועות שחורות משני צדדים. חשוב לציין! שלא כל מה שנכתב עליו מהודר הוא באמת מהודר אלא יש לבדוק כל פרט ופרט. עיין בספר תשובות והנהגות של הרב שטרנבוך, חלק א: בהידורים בבתים, חלק ב: בהידורים בכתיבה. הרב שלמה פיירשטין בן יעקב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il