שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

מהו כישוף הכתוב בתורה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ב אדר א' תשס"ח
שאלה
מהו מעשה כישוף אותו אמרה התורה לבער מקרבנו, כמו שכתוב: "מכשפה לא תחיה"? איסורים אחרים כמו "לא תנחשו ולא תעוננו" יש הסבר לדבר. אם כן מה זה כישוף, מה שעולה לי בראש זה מכשפה שמבשלת נחשים עם צפרדעים ולוחשת כל מיני דברים, האם באמת כך הדבר?
תשובה
כישוף זה כל מיני מעשים שעושים ופועלים בעולם על ידי כוחות שאינם של קדושה. הכוחות המיסטיים האלה הולכים ונחלשים. כל מיני פעולות על ידי נחשים, פעולות שנעשות במהירות, על ידי הקטרות מסויימות, התורה אסרה, כי זה מבוא לעבודה זרה. בספר "יצירה" מוזכר שעל ידי הזכרת שמות של הבורא, אדם יכול לפעול פעולות בעולם. זה מותר, כפי שהמהר"ל כותב בבאר הגולה, הרי גם העולם נברא בשמות הללו. כמו כן, מוזכר בתלמוד שהיו אמוראים שהיו עוסקים בספר יצירה, זהו הספר הקדמון ביור בענייני החכמה הפנימית. רבי יהודה הלוי בספרו מייחס אותו לאברהם אבינו, את ראשיתו לפחות. אבל לפעול על ידי כוחות שאינם של קדושה, זה אסור. היום הכוחות שאינם של קדושה, ששלטו בדורות הקודמים, הולכים ונחלשים. כותב המהר"י חגיז, מגדולי חכמי ספרד לפני כמה מאות שנים, שכל מה שאנו הולכים וקרבים לגילוי אורו של משיח, הכוחות הללו נחלשים ונעלמים מן העולם. אז באמת פעלו כל הכוחות המיסטים הללו, היום הם הולכים ונחלשים. משל למה הדבר דומה, אדם שהולך לקולנוע, כשמכבים את האורות, רואים תמונת מרצדות על המסך, ואם מישהו ידליק פנס חזק על הבד, לא יראה כלום. וכך בעניינינו, הכחות הללו, כל זמן שהחושך יכסה ארץ הם פועלים, כשאורו של משיח מתחיל להפקיע ופועל בבריאה כולה (למרות שאנו עדיין לא רואים אותו לגמרי בנגלה). בעניין הקוסמים היום, יש על זה תשובה בספר "עשה לך רב" לרב דוד הלוי (שהיה רבה של תל אביב), שהיום כיון שכולם יודעים שזה עניין של זריזות, וזה רק שעשוע לילדים, יודעים שאין בזה כל כישוף. אבל בדורות הקודמים, ממש פעלו על ידי כל מיני פעולות ואמירות במציאות, ואת זה התורה אסרה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il