שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר דברים

גד ודן - גיבורים או חלשים?

undefined

הרב בנימין במברגר

ד אדר ב' תשס"ח
שאלה
בספר דברים פרשת וזאת הברכה מפרש רש"י (בפסוק יח) על המילים - ’ולזבולן אמר’ - "אלו חמשה שבטים שברך באחרונה, זבולון, גד, דן, נפתלי, ואשר, כפל שמותיהם, לחזקם ולהגבירם, לפי שהיו חלשים שבכל השבטים..." ידוע לי ששבט גד ושבט דן היו מהגיבורים שבשבטים, כנזכר בהמשך הפרק בפסוקים כ’ וכ"ב, וכן לעיל כשעברו חלוצים לפני אחיהם. איך אפשר ליישב את הסתירה?
תשובה
בספר בראשית (לז ב) מסופר שיוסף לקח את החלשים שבאחיו אל פרעה ורש"י מסביר על פי המדרש (בראשית רבה פרשה צ"ה), שמדובר על השבטים שלא הוכפלו שמותיהם. ולפי מדרש זה הדברים מיושבים. ומוסיף רש"י שהגמרא (בבא קמא צב א) חולקת על המדרש ואומרת שאלה שהוכפלו שמותם הם החלשים. המשכיל לדוד (אחד מהפרשנים על רש"י) נותן שני תרוצים לשאלתך: 1. שגד, אבי השבט, היה חלש אבל בניו היו גיבורים. 2. הם היו חלשים אבל מברכתו של משה רבינו הם הפכו לגיבורים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il