שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ניקיון בדיקת וביעור חמץ

הלכות בדיקת חמץ

undefined

הרב יאיר וסרטיל

ט ניסן תשס"ח
שאלה
האם תוכלו להסביר לי קצת על בדיקת החמץ, מתי אני צריך לשרוף את החמץ, מה מברכים?
תשובה
סיכום מקוצר מופיע בסוף הדברים. זמן הבדיקה: השנה מכיוון שערב פסח חל בשבת יש לבדוק את החמץ ביום חמישי בערב מיד לאחר תפילת ערבית. קודם שיתחיל לבדוק החמץ יברך: "ברוך אתה ה' אלוקנו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על ביעור חמץ". לאחר הבדיקה יש לבטל את החמץ שלא מצאנו. נוסח הביטול מופיע בהגדות של פסח. למחרת בבוקר יש לשרוף את החמץ שמצאנו, כפי שיבואר לאחר פרוט דיני הבדיקה. היכן יש לבדוק? כל המקומות שנמצאים ברשותו של יהודי ויש חשש שנמצא בהם כזית חמץ חייבים בבדיקה. לפיכך המטבח והסלון שאוכלים בהם לפעמים - חייבים בבדיקה. וכן כל חדר, מחסן ומרפסת שנכנסים לתוכם לפעמים עם חמץ - חייבים בבדיקה (שו"ע תלג, ג-ד). ארונות בגדים שאין רגילים להשתמש בהם בשעת הסעודה, אינם טעונים בדיקה. אבל אם יש בבית ילדים קטנים, אזי גם ארונות הבגדים צריכים בדיקה, משום שיש חשש שמא פתחו את הארונות כשחמץ בידם, ואולי אף החביאו בהם מאכלי חמץ. וארונות גבוהים שאין יד הילדים הקטנים מגיעה אליהם - אינם צריכים בדיקה. וכן צריך לבדוק את המכונית ואת התיקים שלפעמים מניחים בהם דברי מאכל. ואנשים מבוגרים שאינם רגילים להניח מאכלים בכיסיהם, אינם צריכים לבדוק אותם. אולם את כיסי הילדים הקטנים צריכים לבדוק. בגדים שכובסו לפני פסח, ולפני הכביסה רוקנו את כיסיהם - אינם צריכים בדיקה בליל י"ד (עיין בהמשך בהלכה 8). מי שאין לו בית, לא יברך בעת שהוא בודק את מכוניתו או את כיסיו, מפני שרק על בדיקת בית תיקנו חכמים ברכה (כה"ח תלג, צא). חדר מדרגות של בית משותף הרי הוא ברשותם של כל הדיירים ועל כולם החובה לבודקו, וימנו אחד מהם שיבדוק. (מתוך פניני הלכה) שריפת חמץ: ביום שישי בבוקר יש לשרוף את החמץ, ורצוי לשורפו לפני סוף זמן שריפת חמץ (ניתן למצוא את הזמנים באתר הישיבה. בירושלים לדוגמא 11:17. יש להעיר שבשנים רגילות ששריפת החמץ נעשית בערב פסח חובה לגמור לשורפו עד סוף זמן ביעור חמץ, אמנם השנה מכיוון שמבערים כבר בי"ג בניסן אין זו חובה אך רצוי לעשות כן כדי שלא יבואו להתבלבל גם בשנים רגילות). שיור מעט מהחמץ עבור סעודות השבת: השנה יש לשייר חמץ לשתי סעודות ראשונות של שבת (הסעודה הראשונה בליל שבת, והשנייה בשבת בבוקר). ואילו היה מותר לאכול בערב פסח מצות, כדי שלא להכנס לבעיות חמץ, ודאי היינו אוכלים מצות בסעודות השבת. אבל כיוון שאסור לאכול מצות בערב פסח, כדי שהמצה תהיה חביבה עלינו בשעת מצוותה, לפיכך חייבים להשאיר לחם חמץ לשבת כדי לקיים בו שתי סעודות ראשונות. את סעודת הבוקר צריך לסיים עד סוף זמן אכילת חמץ (אפשר למוצאו באתר). לשם כך צריך להקדים את תפילת השבת, כדי להספיק לסיים את הסעודה עד סוף שעה רביעית. אחר הסעודה השנייה, צריך לאסוף את כל שיירי החמץ מהקערות ומהפה, וכיוון שאסור לשרוף את החמץ בשבת, טוב להשליכם לבית הכסא, ובזה יתבערו מהעולם. כדי להקל על ביעור החמץ, נוהגים לתכנן היטב את מאכלי השבת, כך שיהיה קל לאסוף את שיירי החמץ ולבערם. לאחר מכן יש לבטל שוב את החמץ, והפעם את כל החמץ שברשותנו בין שראינו בין שלא ראינו. נוסח הביטול מופיע בהגדות של פסח. (מתוך פניני הלכה) ל ס י כ ו ם ביום חמישי בערב מברכים "על ביעור חמץ", בודקים ומבטלים את החמץ שלא ראינו. ביום שישי בבוקר שורפים את החמץ שנותר חוץ ממזון לשתי סעודות השבת. בשבת בבוקר משליכים את החמץ שנותר לבית הכסא ומבטלים את כל החמץ שברשותנו. הרב יאיר וסרטיל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il