שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

סדר הנחת יריעות המשכן

undefined

רבנים שונים

כ"ח אייר תשס"ח
שאלה
מה היה סדר הנחת יריעות המשכן מלמטה למעלה?
תשובה
היריעות התחתונות קרויות משכן - עשר יריעות שהיו לגג של אהל מועד והשתלשלו גם על הקרשים מבחוץ. היו עשויים שש משזר, תכלת, ארגמן ותולעת שני. אורך כל יריעה 28 אמה ורוחב 4 אמות. כל חמש יריעות יהיו מחוברות בתפירה כך שנוצרו שני מרובעים באורך 28 אמה ורוחב 20 אמה. את המרובעים מחברים בלולאות אחת לשניה. אורך המשכן עצמו היה 30 אמה ורוחבו 10 אמה. נותנים את אורך היריעות (28 אמה) לרוחב המשכן כך שעשר אמות הם גג המשכן, שתי אמות הם לעובי הקרשים ושמונה אמות מכל צד יורדות על הקרשים (ומשאירות שתי אמות מגולות). מהרוחב של היריעות (40 אמה) יש 30 אמה של גג המשכן, אמה לעובי הקרשים במערב ועוד תשע אמות מכסים את הקרשים המערביים מבחוץ. מעליהן יריעות הקרויות אהל - 11 יריעות מצמר עיזים שאורכן 30 אמה ורוחבן 4 אמה. חמש יריעות מחוברות יחד ושש יריעות מחוברות יחד בתפירה ושתי המרובעים שנוצרו מחוברים בלולאות אחת לשניה. את האורך נותנים על רוחב המשכן כך ש-10 אמה מכסים את היריעות שמעל חלל המשכן, אמה בכל צד לעובי הקרשים ותשע אמות מכל צד מכסים את הקרשים (כולל האמה שנשארה חשופה על ידי יריעות המשכן. האמה התחתונה מכוסה באדנים). רוחב היריעות המחוברות הוא 44 אמה. 30 לאורך המשכן, שתי אמות נכפלות בצד מזרח, אמה לרוחב הקרשים במערב והשאר יורד על הקרשים בצד מערב. מעליהן יש את המכסה - המכסה היה בגודל המדוייק של הגג, כלומר, 30 אמה על 10 אמות. לדעת רבי נחמיה היו אלה שני מכסים שהתחתון מביניהם מעורות אילים מאודמים ומעליו מכסה מעורות תחשים. ולדעת רבי יהודה זה היה מכסה אחד שחציו מעורות אילים מאודמים וחציו מעורות תחשים. (שמות כ"ו, א'-יד, ורש"י שם) הרב בנימין בבמרגר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il