שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

מספר שנות העולם

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ו סיון תשס"ח
שאלה
האם לומר שהעולם קיים עשרות אלפי שנים זו כפירה, אם כן, הרי כיום מגלים שרידי דינוזאורים וכד’ שמוכח מדעית שחיו לפני יותר מששת אלפים שנה?
תשובה
אומרים שהעולם קיים קרוב לששת אלפים שנה, אנחנו לא באים להכחיש את הדעה של אנשי הארכיאולוגיה שהיווצרות שכבה כזו צריכה לקחת חצי מליון שנה. אנחנו טוענים שלפי הכוחות שפועלים בעולם כיום, היווצרות שכבה כזו לוקחת כך וכך זמן. אך כשאדם הראשון נברא לעולם, לו יצוייר שהיה רוצה לחצוב פחם, האם היה צריך להמתין אלף שנה עד שהעצים ירקבו ויעשו פחם. העולם נברא מוכן, אך היום לפי הנתונים לוקח כך וכך זמן בשביל שיווצר דבר זה. חז"ל דרשו שמעשי בראשית נבראו בצביונם, בדעתם ובקומתם. גם אדם הראשון לא נברא כילד בן שנה, אלא כבחור בגיל 20 במלוא הכוחות הרוחניים והנפשיים גם יחד. דבר נוסף, הכוחות שפעלו בבריאה עד תקופת נח, והחוקים שהיו אז, היו לגמרי אחרת ממה שאנו מכירים היום. כל מה שהעולם נוהג זה מתקופת נח, לפני כן היו חוקים אחרים. "קיץ וחורף לא ישבותו"- המדרש אומר שעד אז כל השנה כולה היה אותו אקלים, כמפסח לעצרת. ואנשים חיו קרוב לאלף שנה. ואם כן, אי אפשר לדון לפי החוקים היום על דברים שהיו אז. מה שהיום לוקח עשר אלף שנים, לקח אז פחות זמן. היו דינוזאורים, עד המבול הרכיבו כל מיני מינים של בעלי חיים וחיו במקומות שחיה כזו לא יכלה לחיות כי אחר כך שטפו מי המבול את העולם והזיזו דברים ממקום למקום. וההשגחה האלוקית רצתה שהם יקברו כדי שאנשים לא יחזרו על חטאם שלפני המבול. יש שרצו לומר ששת ימי בראשית זה תקופות, אך הרמב"ן כותב שזה ששה ימים לפי המושגים שלנו. אנחנו צריכים לדעת שהכוחות שפעלו אז היו כוחות אחרים ממה שהם היום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il