שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

מי כתב את הסידור?

undefined

הרב אוריאל טויטו

ב אב תשס"ח
שאלה
מי הוא שכתב את הסידור, כלומר שחרית, מנחה ,וערבית?
תשובה
מן התורה מחוייב אדם להתפלל לפחות פעם אחת ביום (לדעת הרמב"ם, עיין הל' תפילה פרק א). תפילה זו אין לה נוסח מחייב, וכל אחד היה יכול לפנות לקב"ה בלשונו הוא. אולם כבר בתקופת הבית הראשון נכתבו תפילו שנאמרו בזמנים מיוחדים ובעת צרה, כמו מזמורי תהילים ועוד. מזמורים אלה שמשו את העם גם בתפילתם היומ-יומית. חכמינו, בתקופת הבית השני, קבעו כי את מצוות התפילה יש לקיים שלוש פעמים ביום, ובנוסח קבוע שנקבע לשם כך. הם תיקנו תפילות וברכות, כלומר, את הברכות שבתפילה, כמו ברכות השחר וברכות קריאת שמע וכן את תפילת העמידה, היא תפילת שמונה-עשרה. לאחר חורבן הבית השני נוספו עוד קטעים לתפילה, כמו ברכה על המינים והמלשינים ועוד, ונקבע סדר התפילה והקריאה בתורה. בהמשך הדורות, כאשר העם כבר היה בגלות, נוספו לסידור פיוטים שונים וקטעי תפילה אחרים שנתחברו במשך הדורות, לזכר מאורעות או לצורך התפילות בחגים וכד'. במאה השש-עשרה נוסף בצפת, על פי תורת הסוד, סדר קבלת שבת והפיוט "לכה דודי". גם בדורנו נוספו לסידור תפילות חדשות, כמו התפילה לשלום חיילי צה"ל והתפילה לשלום המדינה. כמובן שבמשך הגלות הארוכה נוצרו הבדלים בין הקהילות השונות, וממילא גם נדפסו סידורים בנוסחים שונים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il