שאל את הרב

  • הלכה
  • נישואי כהן

הדין של כהן ובניו

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ג תשרי תשס"ט
שאלה
האם כהן הופך לפסול כשנישא לרווקה שהיתה עם גוי? האם בניו הופכים לפסולים כשמביא ילדים עם רווקה שהיתה עם גוי? האם בניו הופכים לפסולים כשמביא ילדים מחוץ לנישואים? אם כהן הוא פסול, האם בניו הופכים לפסולים?
תשובה
א. כהן שבעל גויה אינו ניפסל לכהונה. (שו"ע אבן העזר סימן ז' סע' יג). ב. אישה שנבעלה לגוי נפסלת לכהן, וכמובן אם נולד לכהן ממנה בן הבן נחשב לחלל ופסול לכהונה (שם סימן ו' סע' ח'). ג. כהן שהוליד בן מחוץ לנישואין אם האישה שממנה הוליד כשרה לכהונה הבן כשר לכהונה. (אף אם חס וחלילה הייתה נידה,עיין שם). ד. אם הכהן פסול בניו גם כן פסולים.(שם סימן ז' סע' טז'). עד כאן הדין היבש, אבל צריך לדעת את חומרת הדין: כהן שבא על גויה עובר על לאו, ובגמרא ערובין יט. כתוב: "אלא הא דכתיב "עברי בעמק הבכא" - ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם, ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו, בר מישראל שבא על הגויה דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה". (תרגום: על הפסוק "עברי בעמק הבכא דורשת הגמרא על אלו שמתחייבים להיות בגיהנם ובא אברהם אבינו ומעלם ומקבלם, חוץ מישראל שבא על הגויה שנמשכת ערלתו ולכן אינו מזהה אותו). ובספר הזהר כתוב: (תרגום) שלשה המה דוחים את השכינה מהעולם וגורמים שאין דיורו של הקב"ה בעולם ובני אדם צועקים ואינם נענים ואחד מהם זה השוכב עם בת אל נכר... (זהר שמות דף ג עמוד א). ועיין עוד שם שמאריך בגודל הקלקול והפגם. הרב אברהם דב זרביב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il