שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עולם הבא ותחיית המתים

תחיית המתים והעולם הבא

undefined

הרב אוריאל טויטו

ה מרחשון תשס"ט
שאלה
מובא בכתובים שמי שלא מאמין בתחיית המתים אין לו חלק לעולם הבא. למה הכוונה- לעולם שבא אחרי המוות או לעולם הבא (שמתרחש כאן) אחרי ימות משיח הכולל בתוכו את תחיית המתים? ואשמח אם תפרט קצת מה היתרונות של העולם הבא אחרי ימות המשיח.
תשובה
נחלקו הרמב"ם והרמב"ן מהו העולם הבא ומה יקרה לאחר תחיית המתים. לדעת הרמב"ם לאחר שיחיו המתים שוב תפרד הרוח מן הגוף, כלומר האדם ימות שוב ואז יזכה לחיים נצחיים בעולם הבא, שהוא עולם הנשמות בלבד. אולם הרמב"ן מסביר שהעולם הבא הוא העולם בו ממתינה הנשמה עד תחיית המתים, והוא מתקיים במקביל לעולמנו הזה (ובזה גם הרמב"ם מודה שבעולם הבא, כלומר זה שבא לאחר המוות, חיות הנשמות עד לתחיית המתים). אולם בסופו של דבר יחיו המתים, ומאז יחיו חיים נצחיים בגופם, ולא ימותו שוב. כמובן שמי שאינו מאמין בתחיית המתים, אינו ראוי להנות מתחיה זו, שהוא עצמו כפר בה. ולכן לא יזכה ליעודים שיבואו בזמנה או לאחריה. ומסתבר לומר שמי שאינו מאמין בתחית המתים, לא מפני שהוא כופר ביכולת הקב"ה או במה שהבטיחה התורה, אלא מפני שהוא כתינוק שנשבה לבין האומות, שאינו יודע על קיומה של תחיית המתים, או שאינו יודע שמה שאמרה תורה הוא אמת (ועיין ברמב"ן במדבר טו, כב) יזכה לתחיית המתים בזכות המעשים הטובים שעשה, זולת אם הרע דרכו עד שאיבד את זכותו בגלל מעשיו הרעים. אומנם בעולם הבא לדעת הרמב"ם, שתחיינה נשמות בלבד, לא יהיה האדם כבול במגבלות החומר, ויזכה לשכר והנאה נצחיים וגדולים הרבה יותר ממה שיכול לזכות אדם בעל גוף. ועיין ברמב"ם על המשנה, בתחילת פרק חלק (פרק י' של מסכת סנהדרים במשנה, שהוא פרק י"א בסדר הגמרא), שכשם שלא יוכל העיוור להבין את יופי הצבעים כך לא יוכל בעל גוף להבין את הנאת הנשמה כשהיא מחוץ לגוף. אלא שנאמנים עלינו רבותינו במה שהסבירו את יופיו וגודלו של העולם הבא. ואף לדעת הרמב"ן, מאחר והאדם יחיה בגופו לעד, גם תכונת הגוף תשתנה, ויהיה זה גוף המוכן יותר לקבלת החוכמה וההנאה השלמה, שאינה רק הנאה גופנית, אלא יש בה התרוממות של הגוף אל מעלת הנשמה. ויהיה עולם בלא שינאה וקינאה ומריבה ורעת אדם אחד לשני, ובלי שלטון אדם על אדם אחר לרע לו. מכל מקום, כל הדברים הללו אין אנו יודעים אותם על בוריים עד שיהיו, וכשיהיו נבין ונדע. ואע"פ שמאמינים אנו בכל דברי חכמנו, ובכללם במה שסיפרו על העולם הבא, אנו משתדלים שעיקר עבודתינו לא תהיה רק כדי לזכות בעולם הבא, אלא לעשות האמת מאהבת הקב"ה ותורתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il