שאל את הרב

  • הלכה
  • חזרת הש"ץ

ששה שסיימו לחזרת הש"ץ

undefined

הרה"ג דוב ליאור

א כסלו תשס"ט
שאלה
ראיתי בתשובה של הרב, שכתב שמצד הדין מספיק גם שרוב המנין יסיימו ואפ’ שיש מקצתם שעדיין לא סיימו החזן יכול להתחיל שמונה עשרה אפילו פחות מתשעה שיענו על ברכותיו. רציתי לשאול היכן מובא דין זה בפוסקים, שלחזרת הש"ץ מספיק אפ’ שישה שסיימו להתפלל?
תשובה
לכתחילה ברור שצריך שיהיו תשעה עונים עם השליח ציבור, אבל לפעמים יש טרחא דציבורא להמתין ואנשים ממהרים, ואז אפשר לסמוך על שיטת המהרי"ל שאפילו אם יש פחות אפשר לצרף. המגן אברהם מביא את המהרי"ל בסימן נ"ה. יש גם ספר "תפילה כהלכתה" ותסתכל שם ב"צרוף למנין" שהוא מביא גם את הדעה הזו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il