שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

איסור פתיחת חלון בחורף

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ו כסלו תשס"ט
שאלה
מהם המקורות ההלכתיים לאיסור לפתוח חלון בחורף כאשר קר לאחד הבחורים בחדר?
תשובה
בפשטות נראה שפתיחת חלון זה כמו כל צער שאסור לצער את חבירו ולכן אם לחבירו יש צער מהקור ברור שאסור לפתוח את החלון, במיוחד שבקור יש חשש שממש מזיקו כי כבר נפסק בשו"ע "שכולם חולים אצל הקור" (או"ח סימן רעו' סע' ה'), ולכן אם הקור מפריע לחברך אסור לפתוח חלון ובטח אם הקור מצער את הרבים. אמנם אם מדובר ביום חם והמצב הנורמלי הוא שהחלון פתוח ובכל זאת יש אדם אחד שקר לו הוא לא יכול לכפות את השאר כיוון שבטלה דעתו אצל כל אדם ואם הוא יודע שהוא רגיש לקור הוא צריך להתלבש כראוי ולא לגרום צער לשאר הנוכחים בחדר. יש שלמדו זאת מהמשנה בפאה פרק ד' משנה א' שגם אחד מול 99 שאומרים אחרת שומעים לאחד כיוון "ששאל כהלכה", לכן בכל מקום שהאחד שואל כהלכה שומעים לו ויכול לכפות דעתו על הרוב. הרב אריאל איגרא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il