שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

איסור כהן גדול באלמנה

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ח אב תשס"ט
שאלה
א) יש מצווה בתרי"ג מצוות והיא: "כהן גדול לא יבעול אלמנה ואפילו בלא קידושין". האם מותר לכהן גדול לבעול אלמנה? המילה "ואפילו" נראית מיותרת, הרי פשוט לי שאסור לו ללא קידושין זה בעילת זנות אז יוצא שהוא פוסל את עצמו וגם את האלמנה הוא פוסל את הכשרתה מאלמנה לזונה. ב) איך בן אדם כזה משרת ככהן גדול?
תשובה
הכוונה היא, משום שיש איסור מיוחד באיסורי כהונה לקדש אישה שאסורה לך וגם לבעול, על כך חידש הרמב"ם שגם ללא קידושים עצם הבעילה יש בה איסור כהונה. ומה שהזכרת שהרי ללא קידושין יש איסור זנות. יש הבדל בין איסור זונה לכהן שהוא מאיסורי כהונה המיוחדים לכהן לבין האיסור לחיות ללא קידושין. לגבי האיסור השני הוא איסור שלא מיוחד לכהונה, ולפי חלק מן הראשונים אין בכך איסור, אולם לפי הרמב"ם, באופן פשוט, באמת אסור לחיות עם אישה ללא קידושין אולם איסור זה דווקא איסור כהונה. לגבי שאלתך כיצד יתכן כהן גדול שיעבור איסור. התורה כותבת איסוריה לא בכדי שהכהן יעבור אלא כדי שהכהן לא יעבור על איסוריה. ריבוי האיסורים מעיד על החשיבות של ענין הכהונה הגדולה. לדאבון לבנו, היו גם תקופות שהיו כהנים צדוקים שקנו את הכהונה בכסף שיתכן שהיה להם מבחינה הלכתית גדר כהן גדול למרות שלא היו במדרגה עליונה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il