Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8198153


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8198154


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8198155


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8198156


Varnish cache server

שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה לוויה, קבורה ובית הקברות

עלייה לבית עלמין בשנת אבל

שאלה
אמא של אשתי נפטרה לפני שבועיים. ורצינו לדעת, באילו ימים אשתי תוכל לפקוד את קברה של אמא במשך השנה מבלי להפריע לנשמתה?
תשובה
בשנה הראשונה נהוג לעלות לקבר בתום השבעה, בשלושים ובתום השנה, בתאריך הפטירה. המקום ינחם אתכם, הרב בנימין במברגר
עוד בנושא לוויה, קבורה ובית הקברות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8198157


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 8198158


Varnish cache server