שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

השקפת עולמה של תנועת המזרחי

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"א מרחשון תשס"ב
שאלה
מדוע זרם המזרחי מתקבל בעיני הציבור כמקל ופשרני?
תשובה
ראשית כל נבאר מה זה זרם המזרחי כפי שאני מבין אותו, ואולי מתוך כך תהיה התשובה. הכיוון של הציונות הדתית היא שאיפה לשלמות קודש - שלמותה של ארץ ישראל, שלמות העם ושלמות התורה. והמטרה היא גדולה. המגמה היא מגמה שלמה, אמנם לעתים, חלקים של אותה מטרה נראים כסותרים זה את זה, כביכול כאשר מתמסרים לארץ ישראל צריך לוותר על ענינים של תורה. ויכול להיות שמתוך כך יכולה להתקבל תמונה כזו, אבל זו לא המגמה. שלמות התורה כוללת גם את מצוות ישוב א"י. גם אם במשך הרבה שנים, לא היתה אפשרות לקיים את המצוה הזו, זה לא פוטר אותנו, ברגע שיש אפשרות, צריך להשתמש במלא הכוחות לקיים אותה. זוהי מצווה שחכמים אמרו שהיא שקולה כנגד כל התורה. זו שלמות של האומה. כי עם ישראל כולו זה מציאות אחת, זה גוף אחד מאוחד. התפיסה האחדותית של העם והשלמות של התורה לכל חלקיה, זו דרכה של תנועת "המזרחי" - הציונות הדתית. וכיון שהיא תפיסה כל כך גדולה, יש כאלה מתוך הציבור הזה, שמתרכזים בחלקים מסוימים באופן מיוחד, ולא בכל החלקים כולם. אולי בגלל זה יכולה להתקבל התמונה כאילו יש כאן ותרנות. אבל המציאות היא לגמרי אחרת. לפני כמה שנים, בא אלינו בחור, מחסידי ר' אהרל'ך. זה השפיץ של נטורי קרתא. מופיע כאן, ואומר: "בחנתי את הדברים כמה שנים ואני שוקל אותם" - והוא אדם נשוי - "וא"כ החלטתי שהדרך הנכונה זו הדרך שאתם הולכים בה, אני רוצה לעבור אליכם". אמרתי לו: "אתה בטוח שאתה יודע מה הדרך שלנו, אתה יודע שהדרך שלנו הרבה יותר קשה, פה מקפידים על יותר מצוות, מקפידים על עוד דברים, האם אתה יודע את הדבר הזה? אם אתה חושב שאתה בא לכאן כדי לרדת - אתה טועה. אמנם לא הולכים עם מעיל ארוך, אבל זה לא כתוב בשו"ע. פה מקיימים את כל השו"ע למהדרין, פלוס. מקיימים גם את מצות ישוב ארץ ישראל, נזהרים גם בלשון הרע, אוהבים את כל עם ישראל, בכל המדרגות, ולא מוותרים על קלה כבחמורה, אתה מודע לזה!? דע לך אם כוונתך לעלות בקודש - ברוך הבא. אם אתה מחפש לרדת. פה זה לא הכיוון. אתה טועה טעות חמורה". אם כן, דרכנו לא מכוונת להקלה ולהתחמקות מהמצוות. להיפך, הדרך הזו היא "מהדרין מן המהדרין". שלמות בעבודת הקודש, בענינה של א"י ובשלמות עם ישראל. וכמובן להשתדל שרק להשפיע על אלה שחלשים ולא להיות מושפעים. זה המייחד את הדרך שלנו, שהיא לא דרך של חולשה, אלא דרך של עוצמה, ואם היא לא מתקבלת כך, זה רק מפני שיש קושי לממש אותה, בגלל שלמותה וגודלה. אבל א"א לוותר על הדרך הזו. ובכלל, אין לה אלטרנטיבה. דרך אחרת היא חלקית, ובסופו של דבר חייבים להגיע לשלמות של קיום התורה והמצוות, כולל ארץ ישראל וכולל עם ישראל. מה זה 'חרדלניקים'?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il