Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 22989149


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 22989150


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 22989151


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 22989152


Varnish cache server

שאל את הרב שבת ומועדים שאלות כלליות

טבילה בים

16052
שאלה
האם טבילה בים לפני יום כיפור שוות ערך לטבילה במקווה? האם היא צריכה להיעשות בעירום? כמה טבילות? והאם יש תפילה שיש לומר לפני שטובלים? האם את הבגדים שאיתם אני מגיע לחוף (או במקרה שאני מגיע למקווה) צריכים להיזרק או שאני יכול ללבוש אותם מחדש?
תשובה
1. ניתן לגבר לטבול בים. 2. היא צריכה להיות כדין כל טבילה, ללא חציצה. ניתן בשעת צורך לטבול בבגד ים ולהרפות אותו לזמן קצר בתוך המים. 3. בעיקרון מספיקה טבילה אחת לשם תשובה אולם יש מנהגים שונים בזה. מתוך שיעור של הרה"ג מרדכי אליהו באתר: "מספר טבילות - טובלים חמש טבילות בערב יום הכיפורים; אחת, בשביל הטהרה. שניה, לתיקון הכעס. שלישית, למתק הדין והגבורה בחסדים. רביעית, להעביר את לבושי החול. חמישית, לקבל קדושת היום. ויש נוהגים לטבול ג' פעמים ויש נוהגים ח' פעמים ויש נוהגים ט"ל פעמים \כה"ח תקפא ס"ק פג. תרו ס"ק דן\ ומי שאינו זוכר את כוונות הטבילה בפרטות, יכווין בטבילתו על פי מה שכתוב בסידור או בבא"ח ניצבים ג". 4. ניתן ללבוש אותם מחדש.
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 22989153


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 22989154


Varnish cache server