שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות על ה'

למה ה' מעניש את הרשעים

undefined

הרב יעקב כהן

א מרחשון תש"ע
שאלה
ה’ הרי יודע את העתיד ואם כן אז יוצא שהוא יודע שאדם מסויים ירשיע והוא בכל זאת בורא אותו ואז מעניש אותו על רשעותו והרי זהו התאכזרות של ממש. לא כן?
תשובה
לא כן. גם החטא וגם העונש אינם סוף פסוק. מטרת העונש היא לתקן ולזכך את האדם, ולאפשר לאדם להתענג על ה' אף על פי שחטא, בהתאם לדרגתו. וכך נאמר בגמרא "משפט רשעים בגיהנום שתים עשרה חודש". וגם על אותם רשעים גדולים שעליהם נאמר שאין להם תיקון, מבואר בכמה מקומות שבאופן עמוק יש להם תיקון. ולדוגמא, נאמר במשנה בתחילת פרק חלק כי ארבעה מלכים אין להם חלק לעולם הבא בשל רשעותם הגדולה, אולם בגמרא מובא כי דורשי רשומות היו אומרים שיש להם חלק. וגם על אותם רשעים עליהם נאמר שנעשים אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, כתב בעל ה'לשם' - מגדולי המקובלים בדורות האחרונים - שמדרגה זו עצמה היא דרגה רוחנית, שאותם רשעים יכולים להגיע אליה. תשובה מזוית נוספת - גם במעשים שעושים הרשעים יש צורך בעולם, ולדוגמא נבוכדנצאר נקרא בתנ"ך 'עבדי' כי החרבת בית המקדש היתה לטובת עם ישראל, אף שהוא עצמו לא התכוון לטובה. ואין אותו הרשע יכול לבוא בתלונות לקב"ה, שהרי ידיעת ה' שהוא עומד לחטוא אינה מגבילה כלל את בחירתו החופשית, ואם כן אדם זה אחראי למעשיו במלואם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il