שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

שיעור כזית ו"אמן" בברכות קריאת שמע

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ כסלו תש"ע
שאלה
1. איך חכמים בדורות האחרונים החליטו מה זה שיעור כזית או כביצה, איך הם קבעו שכזית זה דווקא 28 גרם? 2. האם אנו יודעים באיזה גיל הרמב"ם למד את עסק הרפואה? 3. האם מותר לי לענות "אמן" אחרי ש"צ בברכות ק"ש?
תשובה
1. יש ת"ח חשוב בבני ברק בשם רב חיים בניש שכתב ספר בשם "שיעורי ומידות התורה" ובו הוא מביא את כל החקירות והדינים. הוא מתבסס קודם כל על הרשב"א בתורת הבית שכותב שיש 4 כזיתים בביצה. ברור שבביצים שלנו אין דבר כזה, כי היא הרבה יותר גדולה. לכן אין ספק (וכן ע"פ הרמב"ם והגאונים) שהזית שדיברו הוא מזיתי ארץ ישראל, שבהם יש 3 זנים: הסורי, הנבאלי והמליסי שהם קטנים ביותר. אמנם יש ייבוא מזית מספרד בשם מנזונילו וכן מאיטליה אבל בזיתים גדולים אלו כמות השמן היא מזערית וכתוב שחז"ל שיערו בזית אגורי שנקרא כן משום "ששמנו אגור בתוכו". משקל הזית הסורי והנבאלי הוא כ-7 גרם. אבל צריך לדעת שכשחז"ל דיברו על שיעורים הם דיברו על נפח ולא על משקל. ברור לכל מי שלמד פיזיקה שלכל חומר יש משקל סגולי אחר. בנפח של קוביית מתכת יש יותר משקל מלחם באותה נפח, לכן אי אפשר לקבוע ששיעור כזית הוא משקל מסויים. אפשר לומר שבמין מסויים בתרגום למשקל נפח הכזית בו הוא משקל מסויים אבל אי אפשר לקבוע משקל קבוע לכל המינים, שהרי במצה זה משקל שונה מלחם ומעוגה שמינה וכו'. אם אומרים שכזית הוא 28 גרם זה יוצא כמעט מצה שלימה, כי במצה סטנדרטית יש כ-30 גרם. אני מדדתי בעצמי במצה וברור לי שבשליש מצה יש שיעור כזית. לכן אני אומר, שצריך למדוד כזית בשיעור של זיתי ארץ ישראל, ומי שרוצה להחמיר ישתמש בשיעור הזית הכי גדול. אמנם בתוספות כתוב ששיעור כזית הוא חצי ביצה אבל כולם אומרים היום שאין דבר כזה זית שיהיה בשיעור חצי ביצה. לענ"ד, הסיבה היא משום שהתרנגולות של היום עוברות טיפוח וגרות בתנאי בית מלון - עם חשמל ומים, אוכל מרוכז וכו' ולכן הביצים יותר גדולות (אמנם ביצה בלדי בד"כ יותר קטנה). הנצי"ב כותב בחידושיו למסכת פסחים בדף לח-ט ששיעור כזית הוא קטן מאוד. תשובה זאת היא בהקשר לכך שבנו ר' חיים היה בכור וצם בערב פסח, ובלילה היה אוכל מרור "חריין" (הנקרא כיום חזרת) על קיבה ריקה, וזה היה חצי סכנה כי אכל שיעור גדול. ולכן כתב לו אביו הנצי"ב: למה אתה אוכל מרור "חריין" ולא חסה, וששיעור כזית הוא קטן מאוד. לכן, לא מקובל עלי שהשיעור הוא 28 גרם אלא זה בנפח לפי הזית הסורי או הנבאלי. 2. אינני יודע. כתוב שבגיל 16 הוא חיבר את הספר "מילות ההגיון". אין ספק שהרמב"ם קודם כל התמלא בתורה ורק אח"כ למד את שאר הדברים. 3. רק בין הפרקים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il