שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

מה ההבדלים בין תורת חב"ד לתורת הרב קוק?

undefined

הרב יעקב כהן

י"ז מרחשון תש"ע
שאלה
רציתי להבין מהם ההבדלים בתורת הרב קוק ובתורת חב"ד.
תשובה
שאלת שאלה יפה אולם נראה כי מסגרת השו"ת באינטרנט אינה מאפשרת התייחסות ראויה אליה, שכן הן תורת חב"ד והן תורת הרב קוק הינן עמוקות מאוד ואפשר ללמדן ולהעמיק בהן שנים על גבי שנים רבות, ואי אפשר להבין את ההבדלים ביניהם בלי להבין את עצם דבריהם. כשם שאם אדם היה מבקש ממך לומר לו את ההבדלים בין אביך לאמך, כל תשובה בלי היכרות עמוקה איתם תהיה דלה וחיוורת. מה עוד שהעיקר הוא לא ההבדלים, אלא המכנה המשותף ביניהם שרחב ועמוק הרבה יותר מההבדלים. ובכל זאת פטור בלי כלום אי אפשר, ולכן אכתוב על קצה המזלג שתורת חב"ד מדגישה יותר את ההתבטלות הפנימית של האדם לבוראו, ואילו תורת הרב קוק מדגישה יותר את שותפות האדם עם בוראו, את הכוחות שנתן לו ה' לעשות חיל, ואת היותו מגלה בחייו ובמעשיו את שם ה'. שני היסודות הללו נכונים, במקום הפנימי ביותר של המציאות ודאי שהבריאה בטלה לה', אך בצד הגלוי יותר הבריאה מגלה את שם ה', והמחלוקת היא רק בדגשים. הבדל נוסף הוא ביחס להבנת מקום הדור בו אנו חיים ביחס לתהליך הגאולה, שתורת חב"ד רואה בו דור אחרון לגלות ואילו תורת הרב קוק רואה בו דור של תחילת הגאולה, ומכך נגזרות השלכות רבות, כולל היחס למדינת ישראל. מעבר לכך ישנם עניינים רבים שתורת חב"ד עוסקת בהן יותר, כמו עיסוק נרחב וישיר בסתרי תורה לעומת הרב קוק שהלביש בכתביו את הענינים הפנימיים בלבושים נגלים. ויש עניינים אחרים שתורת הרב קוק עוסקת בהן יותר, כמו זיהוי נשמות דורנו כנשמות השייכות לדור של גאולה, ועל כן ספריו עוסקים בעיקר בהדרכות השייכות לדור מיוחד זה, הן לכלל ישראל והן לפרט. לדוגמא: הרב קוק ביאר שנפשות השייכות לדור של גלות מתאימות יותר למדרגה הגבוהה של ה'כובש', המסוגל לוותר על כוחות מכוחות חייו לצורך עבודת ה', ואילו נפשות השייכות לדור של גאולה המבקשות לחבר כל כוח חיים המתגלה בהן אל הקודש, ולא לוותר על אף כוח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il