שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

האמנם איש קודם לאשה להחיות?

undefined

הרב יעקב כהן

ו ניסן תש"ע
שאלה
הנושא עלה אצלי כשיצא לי לקרוא את מאמרו של הרב צוריאל בנושא השוויון מין המינים והיה לי קשה מהגמ’ בהוריות(בערך אמצע פרק ג) איש קודם לאישה להחיות התכונתי לשאול אותו אבל לאו בדווקא ,בפשטות אני מבין מכך שעקרונית האיש מעל האישה (אני לא בטוח שכדאי לפרסם את השאלה אך זה לפי שיקול דעתכם)
תשובה
שלום וברכה, אני מעתיק לך דברים שכתבתי בעבר ביחס לנדון שאלתך. כך נאמר במשנה במסכת הוריות פרק ג, משנה ז "האיש קודם לאשה להחיות". בהמשכה של משנה נאמר שאם האיש והאשה בבית השבי ואפשר לפדות רק אחד מהם פודים תחילה דוקא את האשה, וכדי להבין את ההבדל בין שתי ההלכות נלך צעד אחד צעד. א. נקדים ונאמר שהחיים של כל אדם מישראל הם חיי נצח. תחילתם תחת כסא הכבוד, אחר כך יורדת הנשמה לעולם הזה - עולם העשייה - כדי להוסיף שלמות דרך המצוות, ואחרי שהיא מסיימת את תפקידה בעולם הזה היא עוברת לעולם הבא. עולם הבא עצמו כולל, לדעת המקובלים, שני שלבים: ´עולם הנשמות´ שבו הנשמה נפרדת מהגוף עד תחיית המתים, ולאחר מכן חוזרים הגוף והנשמה ומתאחדים לנצח. אם כן, העולם הזה הוא שלב - חשוב ואהוב מאוד - אבל יש לזכור שהוא רק שלב במערכת חיים שלמה. משמעות הדבר היא שגם האיש וגם האשה ימשיכו לחיות, השאלה היא באיזה שלב ובאיזה עולם. ב. מהו תפקידו של השלב הנוכחי של החיים שלנו, בעולם הזה? על כך אומרת המשנה במסכת אבות "יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא", והרמח"ל האריך בענין מאוד (בספרים דעת תבונות ודרך ה´) וקיצור דבריו הוא שדרך עשיית המצוות בעולם הזה מוסיפה הנשמה כח וחוזק בבואה לעולם הנצח. אחרי שמגיעים לשם אז "יפה שעה אחת של קורח רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה". כל שלב ותפקידו הוא. ג. את טעם ההלכה שהאיש קודם לאשה להחיות הסביר הרמב"ם, שהאיש מחוייב במצוות יותר מאשר האשה. וכאן נציין את דבריו של המהר"ל בספר דרך חיים, שמקורם בפנימיות התורה, שהסיבה שהאשה פחות מחוייבת במצוות מהאיש היא שנשמתה מתוקנת יותר מלכתחילה, יש אצלה פחות מחיצות בין הגוף לנשמה. המסקנה ההלכתית משלבים ב-ג היא, שאם אין ברירה ומוכרחים להציל רק נפש אחת - מצילים את האיש, שקיום המצוות שלו בעולם הזה חשוב יותר לתיקונו מאשר מה שחשוב לאשה קיום המצוות שלה, שכאמור אצלה מלכתחילה הנשמה הינה מתוקנת יותר. ודאי שבכל מקרה מדובר כאן על מצב של חוסר ברירה, ואם אפשר חייבים אפילו לחלל שבת ויום כיפור בשביל להאריך את החיים אפילו ברגע אחד (ואת הסיבה לכך כתב רש"י ש"חביבה בעיניו נפש של ישראל", עד כדי שהצלתה דוחה את כל האיסורים בתורה חוץ משלש עבירות החמורות). עוד נוסיף כי המשנה אומרת שיקול אחד בעניין, אך כשהדברים יורדים למעשה יש לבדוק מן הסתם שיקולים נוספים. למשל, אם זו אשה שכל ישראל צריכים לה כמו דבורה הנביאה יתכן שזהו שיקול להעדיף את הצלתה. וכיון שההלכה שהאיש קודם לאשה להחיות מבוססת על שיקול לגופו של ענין (ולא על העדפה עקרונית של האיש על פני האשה), אומרת המשנה לגבי הצלה מבית השבי שפדייתה של האשה קודמת, וגם הלכה זו מבוססת על שיקול לגופו של ענין, שלאשה יכול להיגרם קלקול בבית השבי הרבה יותר מאשר האיש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il