שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

אכילת פירות בפרדס

undefined

כולל דיינות פסגות

ו שבט תש"ע
שאלה
האם יש עניין גזל/גניבה בקטיפת פירות מעץ בפרדס ואכילה במקום? ומה דין פירות שנשרו מהעץ והם על הארץ, האם מותר לאוכלם?
תשובה
ודאי שהאיסור החמור של גזל חל גם על פירות בפרדס וגם אם אוכלים במקום. כל ההיתר של אכילה אמור רק על פועל שעובד בפרדס במלאכות מאוד מסויימות בשלב מסויים של הגידול, וגם אז יש דינים מה מותר לו לקחת. לגבי פירות שנשרו על האדמה, יש צורך במספר תנאים על מנת שיהיו מותרים: א. שהבעלים ידעו בנפילתם. (ובגמ' מפורש שיש מספר עצים מאוד נשירים שבעל הבית ודאי יודע שנפלו הפירות אבל בסתם עץ לא אומרים כן). ב. שזהו פרי ש"נמאס עם נפילתו", הוי אומר שלאחר שנפל לא מרימים אותו כיון שהוא נפגע בנפילה (כגון, תאנה בשלה). ג. שהבעלים לא שם גדר סביב, כיון שאז מגלה דעתו שלא מתיאש כלל מהפירות. במקרה שהפירות נופלים לרחוב לרה"ר נראה שאם תנאי א' קיים יתכן מאוד שבל הבית מתיאש מהם ויהיה מותר לקחתם. מקורות: ב"מ כא':, שו"ע חו"מ רס' ובט"ז שם. הרב ישראל גנץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il