שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

הסגולה שבפיטום הקטורת

undefined

הרב שלום אילוז

י סיון תש"ע
שאלה
1 למה טוב לקרוא פיטום הקטורת? 2. איזה סודות יש בה? 3. האם זה טוב לשם אותה מתחת לכרית בלילה? 4. לאיזה דברים זה עוזר?
תשובה
לצערי, מחוסר זמן אינני יכול לכתוב לך את כל מעלותיו הרבות של פיטום הקטורת אך בכל זאת אכתוב לך מעט על כך. ידוע שכשעלה משה רבינו למרום לקבל את התורה כל מלאך העניק לו מתנה וגם מלאך המות העניק לו מתנה מופלאה והיא סגולת פיטום הקטורת, שבאופן כללי מצילה ממות ומגזרות קשות. ובזוהר הקדוש מובא: אמר רבי שמעון: אי בני נשא הוו ידעי כמה עילאה איהו עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מלה ומלה מינה, והוו סלקי ליה עטרה על רישייהו ככתרא דדהבא. ומאן דאשתדל ביה, בעי לאיסתכלא בעובדא דקטורת, ואי יכוין ביה בכל יומא, אית ליה חולקא בהאי עלמא ובעלמא דאתי, ויסתלק מותנא מיניה ומעלמא, וישתזיב מכל דינין דהאי עלמא, מסיטרין בישין, ומדינא דגיהנם, ומדינא דמלכו אחרא. פירוש - אמר רבי שמעון: אם בני האדם היו יודעים כמה גדול הוא מעשה הקטורת לפני הקב"ה, היו לוקחים כל מילה ומילה ממנה ושמים אותה על ראשם ככתר של זהב. וכל מי שמשתדל בו צריך להתבונן במעשה הקטורת. ואם יקרא את פרשת הקטורת בכל יום ויכיון בה יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא ויסתלק המות ממנו ומהעולם וינצל מכל הדינים של העולם ומכל רע ומדין של גיהנום ומדינם של מלכויות אחרות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il