שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות הספירה

ספירת העומר לנשים

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ט"ז ניסן תשע"א
שאלה
שלום וברכה לרב, בעלי אשכנזי, ואני ממוצא ספרדי, ובגלל שהרב שלנו ספרדי, אנו הולכים באופן כללי לפי הלכות ספרד. ע"פ הספרדים ידוע שנשים פטורות מספירת העומר, בגלל שזה תלוי בזמן גרמא. ובעלי (שהוא אשכנזי) ומתפלל בבית כנסת ספרדי) ,שמע בדרשה בבית הכנסת, ע"פ ילקוט יוסף, שנשים פטורות מספירה, ואם הן כן סופרות זו ברכה לבטלה. הרגשתי ממש רע ששמעתי זאת. אני נוהגת כמה שנים (להחמיר על עצמי) ולספור את העומר,(גם כתירוץ שבעלי אשכנזי) ולברך בשם ומלכות, בנטילת לולב, ובברכות שבסידור(כמו הגברים)- כמו האשכנזים, וגם מברכת ברכת לבנה (כמו בנות חב"ד) ובשאר כל העיניינים נוהגת לפי הספרדים. כי אני יודעת שבחב"ד בנות סופרות את העומר, וגם בקהילות אשכז. האם כל הברכות של מצוות ספירת העומר שברכתי עד עתה, היו חס ושלום לבטלה? . ואני מעוניינת כן להמשיך לספור, כי אני רואה שיש התר בקהילות אחרות לספור. האם מותר לי להמשיך לספור? ולא יהיה בזה חשש לברכה לבטלה חס ושלום? בתודה מראש
תשובה
גם לפי מנהג אשכנז נשים פטורות מספירת העומר כי זו מצוה שהזמן גרמא. אלא, שלפי מנהג אשכנז אישה המקייימת בכל זאת מצוה שהזמן גרמא רשאית לברך"וצונו", בעוד שלדעת מרן המחבר אישה לא תברך "וצונו". למרות זאת רווח מנהג בין נשים ספרדיות לברך על לולב ועל מצוות נוספות שהזמן גרמן. הגר"ע יוסף חולק על מנהג זה אולם פוסקים רבים מצדיקים אותו. לעומת זאת, יש פוסקים אשכנזים הממליצים לאשה לא לברך על ספירת העומר שמא תשכח יום אחד. לדעתי, אשה השומעת ערב ערב ברשת רדיו דתית את ספירת העומר, וכן אם בעלה מזכיר לה, יכולה לברך. המשיכי אפוא במנהגך, שהוא מנהג ותיקין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il