שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הלוואה

דרכי התנהגות בהלוואות של חפצים

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"א אלול תשע"א
שאלה
שלום, אימא שלי פגשה חברה שאמרה לה שאם היא תלווה לה ספר אז אסור לה לדרוש את הספר החזרה, היא צריכה לחכות שהיא תחזיר בעצמה. ידוע לי שבנושא הלוואות כספיות יש מושג כזה אבל זה לא פוטר מהלווה להיות עדיין חייב להחזיר את הכסף - בנושא ספרים או חפצים אחרים אני אשמח לדעת מה ההנהגה הנכונה. תודה.
תשובה
מותר למשאיל לדרוש את החפץ המושאל בחזרה ואין הוא עובר על איסור "לא תהיה לו כנושה". ביאור התשובה: שמות פרק כ"ב פסוק כ"ד "אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה..." פסוק זה הוסבר בגמרא במסכת בבא מציעא דף עה: "כי אתא רב דימי אמר מנין לנושה בחבירו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו ת''ל לא תהיה לו כנושה". כפי שניתן לראות מלשון הגמרא רק כאשר יודע הנושה שאין לאדם כסף להחזיר אז הוא עובר על האיסור "לא תהיה לו כנושה". וכך פסק הרמב"ם בהלכות מלוה ולוה פרק א' הלכה ב' "כל הנוגש את העני והוא יודע שאין לו מה יחזיר עובר בלא תעשה... וכך גם נפסק בשולחן ערוך חושן משפט סימן צ"ז סעיף ב' "אסור לנגוש את הלוה לפרוע כשיודע שאין לו" יוצא איפה שאיסור לא תהיה לו כנושה אינו קיים כאשר ידוע שיש לחברו להחזיר. ולכן לגבי שואל חפץ מחברו כיון שחפץ זה נמצא בידו של השואל לכן מותר לבקש מהשואל להחזיר את החפץ. הרב אברהם כורסיה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il