שאל את הרב

  • הלכה
  • סוגי הכשרים

תפקיד הרבנות הראשית בעניין הכשרות - המשך

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ח תמוז תשע"א
שאלה
הרב ענה לי כך לאחרונה: "הצעתי שהרבנות תיהיה מפקחת על כל הבדצי"ם והיא תדרג את מדרגת הכשרות של כל בד"ץ או גוף נותן כשרות. וגם תוכל לפסול גופים נותני כשרות לא אמינים. כלומר היא תיהיה המפקחת על נותני הכשרות." אם אינני טועה, יש לרה"ר קריטריונים לכשרות המאכלים, שאם בד"ץ או כל גוף אחר שנותן כשרות לא עומד בהם, הרה"ר מכניסה אותו לקטיגוריה שמתחת לקריטריונים שלה. הווי אומר, לקטיגוריה של הלא כשרים. אזי אם כן, קיים דבר כזה, אך הרב אומר שכדאי בעצם לרה"ר לא לתת כשרות למוצרים, ובעצם לדרג לפי רמת הכשרות את המאכלים? כלומר, לאזרחים תהיה רשימה של כל הגופים שעומדים בקריטריונים של הרה"ר? תודה לכבוד הרב שליט"א.
תשובה
הרבנות תקבע את דרגת הכשרות של כל גוף נותן כשרות ותפקח עליהם על פי קריטורינים שהיא תקבע, והציבור ידע מה רמת הכשרות של כל גוף נותן כשרות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il