Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 24742127


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 24742128


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 24742129


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 24742130


Varnish cache server

שאל את הרב שבת ומועדים שאלות כלליות

מה יותר חשוב: כיפור או שבת?

הרב ש. יוסף וייצןי"ג מרחשון תשע"ב
12455
שאלה
מה יותר חשוב: כיפור או שבת? תמיד הייתי בטוח שכיפור יותר חשוב אך אומרים לי שהעונש של שבת יותר חמור וגם שבת יותר קדושה. אז מה יותר חשוב?
תשובה
שלום רב: מבחינת המצוות שיש ביום עצמו, רואים שיש יותר מצוות ביום הכיפורים מאשר ביום השבת. אולם מבחינת העונש על מי שמחלל שבת רואים שמחלל שבת חמור יותר ממחלל יום כיפור. נראה אם כן ששבת היא ביטוי יותר בסיסי לאמונה שלנו. השבת היא יום שנועד להגביר את האמונה בקב"ה. לכן מי שמחלל את השבת פוגע באמונה הבסיסית שלנו בבורא עולם. אולם מבחינת ההזדמנות לרומם את עצמנו ולזכות ולהשיג מעלה רוחנית בעולם הזה, יש ביום הכיפורים כוח מיוחד שאין בשבת. לכן יש בו מצוות מיוחדות וריכוז מיוחד של עבודה רוחנית שאינה מצויה בשבת. שבת, יומו של הקב"ה, ויום הכיפורים זו המתנה של הקב"ה אלינו כדי שאנו נתכפר. אם כן בחיבור המופלא שיש בין הקב"ה לעם ישראל, הקב"ה יגיד שיום הכיפורים יותר חשוב ואנו נגיד ששבת יותר חשובה. כל טוב
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 24742131


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 24742132


Varnish cache server